Wrocław 501 877 822   |   Poznań 533 443 361   |   Szczecin 501 877 844    | biuro@osuszamy.com
Wykonanie hydroizolacji szybu windy

Wykonanie hydroizolacji szybu windy

Wykonanie hydroizolacji szybu windy. Zastosowanie mas na bazie bentonitu i żywic jedno i dwuskładnikowych. Uszczelnienie szlamami mineralnymi oraz hybrydowymi, łączącymi elastyczność mas bitumicznych modyfikowanych polimerami. Osuszanie Wrocław – hydroizolacja...
Hydroizolacja szlamem

Hydroizolacja szlamem

Przedstawiamy jedną z naszych ostatnich realizacji. Hydroizolacja szlamem. Szczelność wobec wody pod ciśnieniem zg. z EN 14891, bardzo wysoka odporność na siarczany. Hydroizolacja szlamemHydroizolacja szlamem Miejsce realizacji województwo...