Wrocław 501 877 822   |   Poznań 501 877 833   |   Szczecin 501 877 844    | biuro@osuszamy.com

Wykonanie hydroizolacji szybu windy. Zastosowanie mas na bazie bentonitu i żywic jedno i dwuskładnikowych. Uszczelnienie szlamami mineralnymi oraz hybrydowymi, łączącymi elastyczność mas bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Lokalizacja: Wrocław