Wrocław 501 877 822   |   Poznań 533 443 361   |   Szczecin 501 877 844    | biuro@osuszamy.com

Przedstawiamy jedną z naszych ostatnich realizacji.
Hydroizolacja szlamem. Szczelność wobec wody pod ciśnieniem zg. z EN 14891, bardzo wysoka odporność na siarczany.

Miejsce realizacji województwo zachodniopomorskie.